Posterwedstrijd

Doe mee aan de posterwedstrijd voor de LIBC Publieksdag


Geheugensporen, Het ik tussen verleden, heden en toekomst

Om dit symposium extra goed op de kaart te zetten is een mooie poster natuurlijk onmisbaar. Vandaar dat we iederen de kans geven om designtalent te laten zien. Het LIBC organiseert een posterwedstrijd waarbij je, naast het feit dat je poster overal te zien is, ook nog eens € 200,00 kunt winnen.

De opdracht is simpel: maak een poster die op een originele, creatieve, eenvoudige en mooie manier het thema illustreert. De poster wordt beoordeeld door de werkgroep die het symposium organiseert op de volgende punten:
 focus op het thema
 esthetiek en kwaliteit
 originaliteit en creativiteit

Eisen:
 In de poster moet ruimte zijn voor vermelding van titel symposium, datum, tijd, locatie, website LIBC en logo LIBC.
 Aanleveren ter beoordeling in pdf-bestand heeft onze voorkeur
 De resolutie moet voldoende zijn om een poster te printen op A1 formaat.
 Uiterste inleverdatum: 27 maart 2019

Je kunt deze poster sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 
Voor vragen, opmerkingen en meer details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Meer informatie: https://www.libc-leiden.nl/events/publieksdag-2019

 

 

English

 

Poster contest LIBC Public Science Day titled "Memory tracks, the 'I' between past, present and futur"

Of course a poster is indispensable.
That is why the LIBC invites everyone to show his or her design talent. The LIBC organizes a poster contest in which, in addition to the fact that your poster can be seen everywhere, you can also win € 200.
The assignment is simple: create a poster that illustrates the theme in an original, creative, simple and beautiful way.

The poster is assessed by the working group that organizes the symposium on the following points:

Requirements:
 There should enough space in the poster to indicate the title of symposium, date, time, location, LIBC website and LIBC logo.
 The poster shoud be submitted in pdf format (later on also in jpg format)
 The resolution must be sufficient to print a poster on A1 format.
 Final submission date: March 27, 2019

You can send this poster to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
For questions, comments and more details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
More information: https://www.libc-leiden.nl/events/publieksdag-2019

Share us