Posterwedstrijd

       engels lumc logo blauw engels jpg 768

posterwedstrijdDoe mee aan de posterwedstrijd voor de LIBC Publieksdag!

 

Thema voor 2020: Brein & Recht

Om dit symposium extra goed op de kaart te zetten is een mooie poster natuurlijk onmisbaar. Vandaar dat we iedereen de kans willen geven om designtalent te laten zien. Het LIBC organiseert een posterwedstrijd waarbij u, naast het feit dat de poster overal te zien is, ook nog eens € 200,00 kunt winnen.

De opdracht is simpel: maak een poster die op een originele, creatieve, eenvoudige en mooie manier het thema illustreert. De poster wordt beoordeeld door de werkgroep die het symposium organiseert op de volgende punten:

 • focus op het thema
 • esthetiek en kwaliteit
 • originaliteit en creativiteit

Thema:
In de poster zouden we graag de drie vaststellingen van een strafrechtzaak verwerkt zien, omdat deze de rode draad voor presentaties en discussies zal vormen. Dit zijn in chronologische volgorde:

 1. Waarheidsvinding (wat is de bewijskracht, etc.)
 2. Aansprakelijkheid (is de verdachte aansprakelijk/toerekeningsvatbaar?)
 3. Straftoemeting (de uitspraak van de rechter)

Verdere eisen:

 • In de poster moet ruimte zijn voor vermelding van titel symposium, datum, tijd, locatie, website LIBC en logo LIBC.
 • Aanleveren ter beoordeling in pdf-bestand heeft onze voorkeur
 • De resolutie moet voldoende zijn om een poster te printen op A1 formaat
 • Na goedkeuring moet de poster in verschillende formaten aangeleverd worden en er moet een uitsnede voor een banner van gemaakt worden
 • Uiterste inleverdatum: 20 januari 2020

U kunt deze poster sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voor vragen, opmerkingen en meer details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.libc-leiden.nl

 

 

English

 

Theme in 2020 Poster contest LIBC Public Day!

Brain & Law

Of course a beautiful poster is of course indispensable. That is why the LIBC invites everyone to show his or her design talent. The LIBC organizes a poster contest in which, in addition to the fact that your poster can be seen everywhere, you can also win € 200.00.

The assignment is simple: create a poster that illustrates the theme in an original, creative, simple and beautiful way.  The poster is assessed by the working group that organizes the symposium on the following points: 

Theme:
We would like to see the three pillars of criminal law reflected in the poster. These are:·       
1. Evidence strength
2. Accountability ·        
3. Sentencing 

Requirements: 

 • There should enough space in the poster to indicate the title of symposium, date, time, location, LIBC website and LIBC logo
 • The poster shoud be submitted in pdf format (later on also in jpg format)
 • The resolution must be sufficient to print a poster on A1 format
 • After approval, the poster must be made in different formats and a cut out for a banner must be made
 • Final submission date: 20 Januari 2020 

You can send this poster to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. questions, comments and more details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Share us