Het veerkrachtige brein

       engels lumc logo blauw engels jpg 768

Het veerkrachtige brein door drs. Steven van der Werff

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar hoe het brein verandert onder invloed van traumatische ervaringen en hoe deze veranderingen in relatie staan tot het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis zoals een posttraumatische stress stoornis. In zijn onderzoek draait Steven van der Werff de medaille om: hij onderzoekt waarom sommige mensen juist beschermd zijn tegen de negatieve effecten van traumatische ervaringen. Zijn onderzoek is uitgevoerd binnen de Nederlandse Politie, een beroepsgroep die zeer regelmatig te maken heeft met zeer heftige ervaringen, en om te zien hoe veerkracht geregeld is in het brein maakt hij gebruik van MRI technieken om het brein zichtbaar en meetbaar te maken.

LIBC Publieksdag poster 234x331

Share us