MRI Methods Meeting

       engels lumc logo blauw engels jpg 768

De Leidse Strijd, debat no. 1

Zijn wij niet meer dan ons brein? 

De gevolgen van breinwetenschappelijk onderzoek voor ons begrip van menselijk gedrag

Dit debat werd georganiseerd door het LIBC op faceboek 173x5328 november 2013, 19.30 uur in de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal, Aalmarkt 7, Leiden

 

livewall 100x100Het recente succes van Breinwetenschappelijk onderzoek heeft de manier waarop wij kijken naar onszelf, onze kinderen en andere mensen drastisch veranderd. Er is ons bijvoorbeeld verteld dat

  • 'wij onze hersenen zijn' (Swaab)
  • er geen echte vrije wil is (Lamme)
  • het vreemde gedrag van adolescenten kan worden verklaard in termen van de ontwikkeling van de hersenen (Crone)
  • alle soorten gedrag - variërend van homoseksualiteit, persoonlijkheid en criminaliteit – kan worden toegeschreven aan de structurele kenmerken van het brein.

Klopt dit allemaal wel of zijn het overdreven en voortijdige conclusies?

In dit eerste debat zijn deze kwestie besproken op een toegankelijke manier, zoveel mogelijk zonder wetenschappelijk jargon. Het breinwetenschappelijk onderzoek werd verdedigd door prof. Dr. Victor Lamme (Amsterdam), een wereldwijd toonaangevende neurowetenschapper, wel bekend door zijn boek over de (niet zo) vrije wil. Hij werd uitgedaagd door dr. Pim Haselager (Nijmegen), een toonaangevende filosoof, die geïnteresseerd is in de bijdrage van de cognitieve neurowetenschappers aan ons begrip van het menselijk gedrag. De discussie werd geleid door prof. dr. Bernhard Hommel (Leiden) van het Leiden Institute for Brain and Cognition.

foto gallery 137x103Kijk mee naar de foto's, klik op de foto rechts op de pagina.

Victor Lamme

 

Pim Haselager

victor-lammefoto Marjolein Annegarn 
http:/www.garn.nl

bokshandschoenen 260x271

pim haselager
foto Bert Beelen http://www.bertbeelen.nl

     

Prof. Dr. Victor Lamme is hoogleraarcognitieve neurowetenschap aan de afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam.
Hij publiceerde meer dan honderd artikelen over de werking van het brein in internationale tijdschriften waaronder Nature en Science en hij ontving voor zijn werk een subsidie van 2.3 miljoen Euro van de EU. Hij is schrijver van de controversiele bestseller 'De vrije wil bestaat niet' en van 'Het brein van Beatrix' en columnist voor NRC.Next. Hij is tevens oprichter van neuromarketing bedrijf Neurensics.

 

Pim Haselager heeft filosofie en psychologie gestudeerd en behaalde zijn doctoraat aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is hoofdonderzoeker (PI Theoretical Cognitive Science http://tcs.dcc.ru.nl/) aan het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij publiceert over de filosofische vooronderstellingen en de maatschappelijke en ethische implicaties van onderzoek op het gebied van de cognitieve neurowetenschap en kunstmatige intelligentie. Hij is vice-president van de European Association for Neuroscience and Law, en vice-voorzitter van de Raad van Advies Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit.

 

Er hebben zich voor dit debat 350 mensen geregistreerd.

twitter facebook 140x78 

Volg ons op twitter, klik hier; Reageer op Facebook, klik hier

 Voor vragen, opmerkingen en meer details: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 071 - 526 4404 / 1467

Share us