De Ander als brenger van onzekerheid

       engels lumc logo blauw engels jpg 768

De Ander als brenger van onzekerheid door Miguel John Versluys

We weten allemaal dat wij als mens onlosmakelijk met anderen verbonden zijn. Wanneer de ander een onbekende is, een vreemdeling met een ander uiterlijk en/of andere waarden en normen, roept dit echter ook onzekerheid op, en angst. Maar is het niet zo dat we in feite niet kunnen bestaan zonder de ander? Dat de ander, en de onzekerheid die de confrontatie met ander met zich meebrengt, wellicht een noodzakelijke voorwaarde is om te komen tot ontwikkeling en innovatie? In mijn lezing zal ik deze vragen behandelen vanuit een historisch perspectief. Dat is zinvol omdat veel van de dichotomieën die we tegenwoordig gebruiken om te proberen het ‘Zelf’ en de ‘Ander’ uit elkaar te houden (en onze onzekerheden te bestrijden) voor het eerst zijn geformuleerd in de klassieke Oudheid en latere historische perioden; denk bijvoorbeeld aan de tegenstelling die er zou bestaan tussen Oost (de Perzen) en West (de Grieken). Ik zal daarbij aandacht besteden aan het werk van de Franse sociologe en psychoanalytica Julia Kristeva (‘de Vreemdeling in onszelf’) en aan de recente roman ‘Moussa of de dood van een Arabier’ van Kamel Daoud; een boek dat u allemaal moet lezen!

 

LIBC Publieksdag poster 234x331

Share us