Back to the roots

       engels lumc logo blauw engels jpg 768

Back to the Roots: Onzekerheid als uitkomst van vroege levenservaringen door prof.dr. Bernet Elzinga

Hoewel Freud in de academische wereld lange tijd taboe is geweest, toont steeds meer onderzoek aan dat de basis van ons psychisch welzijn wel degelijk voor een groot deel in de jeugdjaren ligt. De context waarin we opgroeien, en de emotionele steun die we ontvangen van met name ouders blijkt een belangrijke bron voor latere (on)zekerheid en psychisch welzijn te zijn. Zowel het krijgen als het ontbreken van die steun in de kindertijd – vooral bij emotionele verwaarlozing of mishandeling – hebben zichtbaar effect op de ontwikkeling van het brein, met alle gevolgen van dien. Recent onderzoek wijst uit dat stressvolle ervaringen gedurende de kindertijd ook het functioneren van onze genen kunnen aansturen (epigenetica), bijvoorbeeld door de genen van het stresssysteem te beïnvloeden. Het inzicht dat traumatische ervaringen kunnen leiden tot langdurige veranderingen in het brein en genen roept de vraag op of er weinig anders op zit dan te accepteren dat mensen, en hun brein en genen, nu eenmaal veranderen na dergelijke nare gebeurtenissen. Of zijn er mogelijkheden om deze veranderingen, bijvoorbeeld door therapie, terug te draaien, en er zelfs sterker door te worden, in de lijn van het adagium van Nietzsche:“What doesn’t kill you makes you stronger”..

LIBC Publieksdag poster 234x331

Share us